Kurs - opplæring

Kurs - opplæring
24.06.201722:43 Robert Valrygg

BSL holder med gjevne anledninger kurs, opplæring og demonstarsjon av diverse tema og produkter.


VAKTMESTERSKOLEN:
BSL starter i høst opp med noen modulbaserte kurs. Tidspunkt for disse kommer.
Kursene avholdes av konsuleter hos BSL og i enkelte tilfeller kommer også noen av våre leverandører.
Kursene er beregnet for våre kunder samt eiendomsforvaltere.


NØKKELADMINISTRASJON/LÅSESYSTEMER:
-Hva er ett låsesystem
-Hvordan virker det
-Hva er mulighetene
-Hva er en låseplan
-Hvordan holde kontroll på nøkler
-Patent, hvilken betydning har dette
-Oppbevaring av nøkler
-Sikkerhetsskjema og bestilling av nøkler

DØRLUKKERE/AUTOMATIKK:
-Hvor er det krav til dørlukkere
-Universell utforming, hva er det og hva er reglene
-Forskjellige typer dørlukkere
-Justering av dørlukkere

RØMNING/KRAV TIL RØMNINGSVEIER:
Her belyser vi forskjellige tema som tar for seg det som har med rømning.
-Bredde på dører
-Panikkbeslag
-Dørlukkere i rømningsvei
-Hvordan sikre dørene

ADGANGSKONTROLL:
-Hva er adgangskontroll
-Gjennomgang av forskjellige systemer med priseksempler
-Hvem passer elektrinisk adgangskontroll for.

KURSDATOER OG PÅMELDING:
Info kommer