Sikker oppbevaring

Skapguide - Hva betyr de forskjellige skapbetegnelsene og hvilket skap passer mitt behov?
Ta kontakt for ditt behov.

10.01.201715:27 Liss Marie Jakobsen

Brannskap
Ett brannskap er primært ment for oppbevaring av dokumenter og føres i 4 forskjellige brannklasser 30P,60P, 90P og 120P, dvs. Testet i 30-120 minutter i inntil 1090 graders varme uten at innholdet blir ødelagt.
De aller fleste brannskap har også en god innbruddsstyrke.

Dataskap
Ett dataskap er det samme prinsipp som ett brannskap, men med ekstra isolasjon som gir trygghet for datamedia som DAT, DLT, CD, DVD etc. Finnes i klassene 60 DIS og 120 DIS.

Sikkerhetsskap
Vanlige sikkerhetsskap gir en tryggere oppbevaring av verdisaker mot innbrudd,  nasking og annen ytre påvirkning. Sikkerhetsskap er ikke brannklassifisert, selv om noen er lett brannisolert og vil kunne sikre innhold i en mindre brann. Kan ikke benyttes til oppbevaring av våpen.

FG-godkjente sikkerhetsskap/våpenskap
FG-godkjente sikkerhetsskap er ment for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt  godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Er påkrevet i hht. norsk lov for oppbevaring av våpen.
Er normalt ikke brannsikret. Har en bedre innbruddstyrke enn vanlige sikkerhetsskap.
Kontanter og ihendepapirer inntil kr. 20.000,- uten alarm og inntil 50.000 med FG-alarm kan forsikres i ett slikt skap.

Verdiskap
Verdiskap benyttes for oppbevaring og forsikring av større verdier (Kontanter, edle stener etc). Verdiskap er klassifisert iht. europeisk standard EN 1143-1 i klasse 0-VIII.
Finnes også som kombinerte brann og verdiskap.

K-Skap
Benyttes for oppbevaring av gradert informasjon opptil KONFIDENSIELT.
Skapene skal være godkjent/tilfredsstille kravene til NSM

Deponeringsskap
Ett skap for deponering av kontanter, nøkler etc. Finnes i mange ulike størrelser og bruksområder. Har en egen enhet øverst hvor verdisakene puttes inn og faller ned i sikret enhet under. Fra de minste seddelbokser til de store, kraftige skapene som også kan være klassifiserte på samme måte som verdiskap for forsikring.

Nøkkelskap
Skap for oppbevaring av nøkler. Inneholder kroker for å henge nøkler på fra 20 nøkler og oppover. Finnes også som klassifiserte nøkkelskap, enten som FG-godkjent sikkerhetsskap eller klassifiserte verdiskap.

Arkivskap
For oppbevaring av store mengder papir(ringpermer, laterale filer etc) som ønskes trygt oppbevart og  låst inne. Arkivskapene har branntest fra 30P til 90P(skuffeskap)