BSL Beskriveravdeling

BSL Beskriveravdeling tilbyr beslaglister og beskrivelser i henhold til offentlige forskrifter til brann og rømning, FG-krav og eventuelle brukerkrav. Beskrivelsene avdekker grensesnitt mot tilstøtende fag og definerer arbeidet dørprodusent skal foreta med tanke på utfresninger, forsterkninger og forberedelser for lås og beslag.

23.06.201712:42 Liss Marie Jakobsen

Hvert produkt merkes med egen kode for angivelse av om produktet skal klargjøres, freses, borres med eventuell gjenging for feste samt montert av dørprodusent eller om produktet monteres av låsesmed/beslagmontør, men klargjøres, utfreses, borres med eventuell gjenging for feste av dørprodusent.

Utarbeidelse av beslaglister på et tidlig stadium sikrer den videre prosessen med prosjektering og vil til syvende og sist kvalitetssikre løsningene for eier og brukere av bygget.

Prosjekteringsprosess
Valg av løsning og dørtyper koordineres av Bodø sikkerhet & lås AS. Eier eller bruker trekkes inn i avlåsningsproblematikken på et tidlig stadium i prosjektfasen. På denne måten kan vi best mulig kvalitetssikre våre løsninger over for brukerne.

Resultat

 • Låsarbeiderene utføres en gang (sparte kostnader).
 • Rutiner innøves ved flytting.
 • Sikkerheten økes og er tilstede fra dag en.

Verktøy for prosjektering
BSL benytter en rekke verktøy under prosjekteringsprosessen, som er å anse som sentrale og avgjørende i et sikkert prosjekteringsarbeid.

Bodø sikkerhet & lås AS ønsker kvalitet i alle våre leveranser, beslagslister er normalt inkludert i alle jobber som vi utfører.

En komplett jobb som vi utfører har normalt følgende saksgang:

 • Utarbeidelse av tilbud
 • Møte med entreprenør/byggherre/sluttbruker
 • Oppsett av beslagslister/valg av produkter
 • Koordinering med dørleverandør, el, tele etc
 • Byggemøter/fremdriftsplan
 • Overlevering
 • Opplæring av vaktmester
 • Utarbeidelse av FDV
 • Oppfølging av leveransen
 • Serviceavtale

Kontakt oss for en uforpliktende samtale vedrørende Deres behov.