Bodø brannstasjon

Referanse
17.01.201715:40 Liss Marie Jakobsen

OPPDRAGSGIVER: Gunvald Johansen Bygg AS

ARKITEKT: 

BESLAGSRÅDGIVER: Bodø Sikkerhet & Lås AS

STATUS: AVSLUTTET

Det nye samlokaliseringsprosjektet har BSL prosjektert og levert alt av lås og beslag til.