w

Mørkvedlia studentpark

REFERANSE
17.01.201715:43 Liss Marie Jakobsen

Vi har signert avtale på siste byggtrinn på Mørkvedlia studentboliger.

Her har vi på alle byggetrinnene gjort prosjekteringen samt alt lås og beslagsarbeid.


I prosjektet leverer vi KABA evolo adgangskontroll på alle boenheter. Vår oppdragsgiver er Gunvald Johansen Bygg AS.