Mørkvedlia studentpark

REFERANSE

Vi har signert avtale på siste byggtrinn på Mørkvedlia studentboliger.

Her har vi på alle byggetrinnene gjort prosjekteringen samt alt lås og beslagsarbeid.


I prosjektet leverer vi KABA evolo adgangskontroll på alle boenheter. Vår oppdragsgiver er Gunvald Johansen Bygg AS.