Hadsel VGS

Oppstart 2018

REFERANSE
29.08.201719:26 Robert Valrygg

BSL skal prosjektere og levere lås og beslag til Hadsel VGS.
Oppdraget utføres for Nilsen & Haukland AS