Mørkvedlia studentpark, Bodø

Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg AS
Status: –

BSL (Bodø Sikkerhet & Lås AS)

har signert avtale på siste byggtrinn på Mørkvedlia studentboliger. Her har vi på alle byggetrinnene gjort prosjekteringen samt alt lås og beslagsarbeid.

I prosjektet leverer vi KABA evolo adgangskontroll på alle boenheter. Vår oppdragsgiver er Gunvald Johansen Bygg AS.

campus1
campus2 org

Related projects